» » TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE PLASTİK İŞLEME

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE PLASTİK İŞLEME

Gönderildiği yer: Mesleki Eğitim Belgesi Modülleri | 0

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
PLASTİK TEKNOLOJİSİ
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE
PLASTİK İŞLEME
MODÜLER PROGRAMI
(YETERLİĞE DAYALI)
2013
ANKARA
1
ÖN SÖZ
Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha
karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin
de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve
programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir.

Uluslar arası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterlikler
çeşitli araştırmalar ve yerli/yabancı uzman görüşlerine dayanılarak tespit
edilmiş, elde edilen sonuçlar program çalışmalarına aktarılmıştır.
Beceri geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan bu modüler programı
geliştirme sürecinde ilgili tüm paydaşlar ve ülkemizin önde gelen sektör
temsilcileri ile iş birliği yapılmış, kişi ve kurumların program çalışmalarına
doğrudan katkıları sağlanmıştır. Sektör ve kurumlarının beklentileri
programa yansıtılarak belirlenen yeterlikler ünitelerin temel dayanağını ve
içeriğini oluşturmuştur.
Bu programın hayata geçirilmesiyle, iş gücünün bireysel gelişimine,
istihdam edilebilirliğinin artırılmasına, işletmenin verimlilik ve kalitesine,
sektörün daha kalifiye çalışan ihtiyacının karşılanmasına ve bunların
sonucu olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
2
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ ………………………………………………………………………………………………………………………… 1
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE PLASTİK İŞLEME PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR….. 3
MESLEK ELEMANI TANIMI ………………………………………………………………………………………………. 3
GİRİŞ KOŞULLARI …………………………………………………………………………………………………………… 3
İSTİHDAM ALANLARI ……………………………………………………………………………………………………… 3
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI …………………………………………………………….. 3
EĞİTİMCİLER…………………………………………………………………………………………………………………. 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………………………………… 3
BELGELENDİRME …………………………………………………………………………………………………………… 3
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER ………………………………………………………………………………………………. 4
EĞİTİM SÜRESİ………………………………………………………………………………………………………………. 4
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ………………………………………………………………………………….. 4
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR ………………………………………………………………… 4
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI ………………………………………………………………………………….. 4
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ……………………………………………………………………………………… 5
MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ………………………………………………………………………………………… 5
MODÜL VE İÇERİKLERİ……………………………………………………………………………………………………. 6
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU ……………………………………………………………………………………….. 6
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜL BİLGİ SAYFASI ………………………………………………………… 7
PLASTİK İŞLEME VE UYGULAMA MODÜL BİLGİ SAYFASI ……………………………………………………. 10
3
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE PLASTİK İŞLEME
PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN : PLASTİK TEKNOLOJİSİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE
PLASTİK İŞLEME
MESLEK SEVİYESİ :
MESLEK ELEMANI TANIMI
Tartım, dolum ve mikserde karıştırma ve soğutma, ekstrüzyon ve
enjeksiyon ısı sistemi ile plastik malzeme üretimi, şekillendirme, sarma,
depolama ve sevkiyat, mekanik bakım ve onarımı iş sağlığı ve güvenliği
kurallarına uygun olarak gerçekleştiren bireydir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
3. “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir” sağlık raporuna sahip olmak
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler, plastik teknoloji
alanlarında, plastik üretimi işlerinde çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında ve
sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.
2. Programın uygulanabilmesi için plastik teknolojisi alanında mekanik ve
elektroliz metal kaplama tekniğiyle uygulama standart donanımları ve
mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında plastik teknolojisi alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan öğretmenler görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanda sektör deneyimi olan
mühendis, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin çeşitli ölçme araçları kullanılarak,
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME
Sertifika programlarında, meslek elemanlarının sahip olduğu
yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda
mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek
amaçlanmaktadır.
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller,
aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
4
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini
yetiştirebilecektir.
 Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler
belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında
değerlendirilir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark
eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey, gerekli modülleri
tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak
planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam
olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum
örgütleri plastik teknoloji alanlarında plastik işleme ve uygulama mesleğine
ilişkin firmalar ve katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim
kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum
ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer,
1. İSG, Kişisel koruyucu donanımlar, ortamın(üretimin)havalandırması, toz
maskesi, ağırlık kaldırma teknikleri
5
2. Zehirlenmeler, parlayıcı maddeler, meslek hastalıkları, iş kazaları
3. Mikserleme ve çalıştırma teknikleri
4. Plastik ekstrüzyon ve enjeksiyon makinelerinde üretim teknikleri
5. Üretimde kullanılan hammaddeler ve malzemeler
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye
ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini
geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak
modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave
edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLİKLER DERSİN MODÜLLERİ SÜRE
1
Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve
sürdürmek İletişim 40/8
2
Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda
bilgi ve veri toplamak
Bilgiye Ulaşma ve Veri
Toplama 40/8
3
Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler
üretmek Girişimci Fikirler Üretme 40/8
4
Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve
planlamak Girişimci Fikri Geliştirme 40/8
5
İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili
faaliyetleri yürütmek İş Kurma ve Geliştirme 40/16
6
İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
7
Çevreye karşı duyarlı olmak ve
çevreyi korumak Çevre Koruma 40/8
8
Kendini geliştirerek karşılaştığı
problemleri çözmek Problem Çözme 40/8
6
MODÜL VE İÇERİKLERİ
 Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
 Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24,
40/32, 40/40 olarak yapılabilir.
 Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve
uygulamalı tüm içeriği kapsar.
 Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı
olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde
uygulamalar yapılabilir.
 Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma
zorunluluğu yoktur.
 Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
 Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre
kararı ile belirlenir.
NOT: Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Plastik İşleme programı yeterlikler
tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU
YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1
İşçi sağlığı mevzuatına uymak
ve iş güvenliği önlemlerini
almak
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
2
Plastik malzeme üretimi ve
şekillendirme yapmak
Plastik İşleme ve
Uygulama 40/16
TOPLAM : 80/40
7
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜL BİLGİ SAYFASI
KODU :
ALAN : TÜM ALANLAR
MODÜL ADI : İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
SÜRE : 40/24
ÖN KOŞUL :
AÇIKLAMA :
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma,
inceleme, araştırma, görüşme, örnek olay incelemesi
v.b. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında, işçi
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel kuralları
uygulayabilecektir.
AMAÇLAR :
Öğrenci/Kursiyer,
1. İş yerinde güvenlik önlemlerini alabilecektir.
2. Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerini alabilecektir.
3. İş yerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebeplerini kavrayarak
gerekli tedbirleri alabilecektir.
4. İş yerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli
müdahaleyi yapabilecektir.
5. İş kazaları sonrasında hukuki işlemleri yürütebilecektir.
6. İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavrayabilecektir.
İÇERİK :
A. İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE TEHDİT EDİCİ UNSURLAR
1. İş güvenliğinin tanımı
2. İş güvenliğinin önemi
3. İş güvenliğinin amacı
4. İşçi sağlığı
5. Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri
a. Genel güvenlik
b. Kişi güvenliği
c. Tezgâh ve cihaz güvenliği
6. Koruyucu araçlar
a. Solunum sisteminin korunması
b. Vücudun korunması
7. Makinelere takılan koruyucu aparatlar
8. Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar
a. Sıhhi tesisatlar
9. Elektrik tesisatları
a. Elektrik enerjisi
b.Evlerde kullanılan elektrik enerjisi ve elektrikli aletler
c. Sigortalar
d.Topraklama ve önemi
e.Aydınlatma
10.Isıtma ve havalandırma tesisatları
a.Isıma araçları
b.Yakıt ve yakacaklar
8
c. Havalandırma tesisatları
B. MESLEK HASTALIKLARI
1. Meslek hastalıklarının sınıflandırılması
C. KAZA VE YARALANMA
1. İş kazasını meydana getiren nedenler
2. Yaralanma şiddetinin belirlenmesi
3. Kazaların iş gücüne ve ekonomiye etkileri
4. Çeşitli meslek alanlarındaki tipik iş kazaları
5. Kaza raporları
D. YANGIN
1. Yanma olayı
2. Yangın çeşitleri
3. Yangının nedenleri
a. Korunma önlemlerinin alınmaması
b. Bilgisizlik
c. İhmal
d. Kazalar
e. Sabotaj
f. Sıçrama
g. Doğa olayları
4. Yangın söndürmede kullanılan yöntemler
a. Soğutarak söndürme
b. Havayı kesme
5. Söndürücü maddeler
6. Yangın önlemleri
a.Yapısal bakımdan yangından korunma
b.Organizasyon bakımından yangından korunma
7. Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler
E. İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER
1. İş kazasının işverene bildirilmesi
2. İş kazasının işveren tarafından S.G.K’ ya bildirilmesi
3. İş kazasında yapılacak hukuki işlemler
F. İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI
1. Kanunlar
2. Yönetmelikler
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
1. İş Güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili performans çalışması yaptırılarak
hazır bulunuşluğu ölçülecektir.
2. Öğrenim sürecinde İş Güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili uygulamalar
ikili grup çalışması, eğitsel oyunlar, anlatım, soru cevap, tartışma,
beyin fırtınası, problem çözme, örnek olay, kelime ilişkilendirme,
drama, rol yapma teknikleri kullanılarak yaptırılacaktır.
3. Öğrencinin modül sonunda kazandığı yeterlik, gösterdiği performans
ve meydana gelen ürün, performans değerlendirme, drama,
görüşme, gösteri, performans değerlendirme, grup değerlendirme,
kendi kendini değerlendirme, doğru yanlış, kısa ve uzun cevaplı
9
yazılı yoklama, proje vb. teknikleri kullanılarak ölçülecektir.
10
PLASTİK İŞLEME VE UYGULAMA MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜL BİLGİ SAYFASI
KODU :
ALAN : PLASTİK TEKNOLOJİSİ
MODÜL : PLASTİK İŞLEME VE UYGULAMA
SÜRE : 40/16
ÖN KOŞUL : Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu
AÇIKLAMA :
GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer, plastik üretimi işlerini, fiziksel güç
gereksinimine, çalışma ortamının özelliklerine, İşin
gereklerine ve iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına
uygun olarak gerçekleştirebilecektir.
AMAÇLAR :
Öğrenci/Kursiyer,
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına ve plastik işleme ve uygulama
işlemlerini yapabilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine
göre işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamın
özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini
gerçekleştirebilecektir.
4. Sağlık ve güvenlik şartlarına ve işin gereklerine uygun olarak
işlerini gerçekleştirebilecektir.
İÇERİK
A. PLASTİK İŞLEME VE UYGULAMA
1. İSG, Kişisel koruyucu donanımlar, ortamın (üretimin)
havalandırması, toz maskesi, ağırlık kaldırma teknikleri
2. Zehirlenmeler, parlayıcı maddeler, meslek hastalıkları, iş
kazaları
3. Mikserleme ve çalıştırma teknikleri
4. Plastik ekstrüzyon ve enjeksiyon makinelerinde üretim
teknikleri
5. Üretimde kullanılan hammaddeler ve malzemeler
B. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. Uzun süreli karışım hazırlama gereksinimi
3. Ekipmanların çalışmalarını devamlı kontrol gereksinimi
C. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Ortam havalandırması ve aydınlatma şartları
2. Kapalı alanda çalışma koşulları
3. Tozlu nemli ve gürültülü çalışma ortamı
4. Koruyucu malzeme kullanma gerekliliği
D. İŞİN GEREKLERİ
11
1. Vardiyalı çalışmalarda yeterli dinlenme süresi
2. Değişken işyeri şartlarına uyum gereksinimi
3. Uygun koruyucu malzeme ve toz maskesi kullanma gereksinimi

Bir Cevap Yazın