» » TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ZEMİN İYİLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME OPERATÖRLÜĞÜ

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ZEMİN İYİLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME OPERATÖRLÜĞÜ

Gönderildiği yer: Mesleki Eğitim Belgesi Modülleri | 0

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
YER BİLİMLERİ
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE
ZEMİN İYİLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME
OPERATÖRLÜĞÜ
MODÜLER PROGRAMI
(YETERLİĞE DAYALI)
2013
ANKARA
1
ÖN SÖZ
Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha
karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de
geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların
buna göre geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir.
Uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterlikler çeşitli
araştırmalar ve yerli/yabancı uzman görüşlerine dayanılarak tespit edilmiş, elde
edilen sonuçlar program çalışmalarına aktarılmıştır.
Beceri geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan bu modüler programı
geliştirme sürecinde ilgili tüm paydaşlar ve ülkemizin önde gelen sektör
temsilcileri ile iş birliği yapılmış, kişi ve kurumların program çalışmalarına
doğrudan katkıları sağlanmıştır. Sektör ve kurumlarının beklentileri programa
yansıtılarak, belirlenen yeterlikler temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur.
Bu programın hayata geçirilmesiyle, işgücünün bireysel gelişimine,
istihdam edilebilirliğinin artırılmasına, işletmenin verimlilik ve kalitesine, sektörün
daha kalifiye çalışan ihtiyacının karşılanmasına ve bunların sonucu olarak ülke
ekonomisine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
2
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ZEMİN İYİLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME OPERATÖRLÜĞÜ
PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR…………………………………………………………………………………………………. 3
MESLEK ELEMANI TANIMI…………………………………………………………………………………………………………………. 3
GİRİŞ KOŞULLARI……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
İSTİHDAM ALANLARI………………………………………………………………………………………………………………………… 3
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ……………………………………………………………………………….. 3
EĞİTİMCİLER …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME …………………………………………………………………………………………………………….. 3
BELGELENDİRME……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER ………………………………………………………………………………………………………………… 4
EĞİTİM SÜRESİ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ…………………………………………………………………………………………………….. 4
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR …………………………………………………………………………………… 4
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI …………………………………………………………………………………………………….. 4
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ ………………………………………………………………………………………………………… 5
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ…………………………………………………………………………………………………………… 5
MODÜL VE İÇERİKLERİ ……………………………………………………………………………………………………………………… 6
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU ………………………………………………………………………………………………………….. 6
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜL BİLGİ SAYFASI …………………………………………………………………………… 7
ZEMİN İYİLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME İŞLERİ MODÜL BİLGİ SAYFASI …………………………………………………….. 9
3
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ZEMİN İYİLEŞTİRME VE
GÜÇLENDİRME OPERATÖRLÜĞÜ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN : YER BİLİMLERİ
MESLEK : TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ZEMİN
İYİLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME OPERATÖRLÜĞÜ
MESLEK SEVİYESİ :
MESLEK ELEMANI TANIMI
Zemin iyileştirme ve güçlendirme işlerinde, delgi (ankraj, forekazık,
minikazık, jet grouting vb.)ve diğer yardımcı iş makinelerinin bakımı ve
arızalarının giderilmesi ve delgi makinesinin kullanılması, zemin ve kaya
enjeksiyonu işini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve tekniğine uygun şekilde
yapabilen bireydir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.
3. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler; inşaat sektöründe
zemin iyileştirme ve güçlendirme işlerinde operatör olarak çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında, ilgili
kurum, kuruluşlar ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir
2. Programın uygulanabilmesi için delgi makinesi (ankraj, forekazık, minikazık,
jet grouting vb.) ve mesleğin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında jeoloji ve inşaat alanında eğitim almış ve
tercihen sektör deneyimi olan öğretmenler görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde jeoloji ve inşaat alanında sektör
deneyimi olan mühendis, teknisyen ve meslek elemanlarından
yararlanılabilir.
3. Usta öğretici, bu programla ilgili yeterlikleri almış olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME
Sertifika programlarında meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
4
 Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
 Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
 Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
 Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak diploma programını tamamlayabilir.
2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 80/40 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve
katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem
ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, meslek elemanları ile iş
birliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Malzeme nakliyatı ve ağırlık kaldırmatekniklerinin hakkında bilgi ve becerileri
kazanabilecektir.
2. Zemin iyileştirme ve güçlendirme makinelerinin ve ekipmanlarının bakımı,
onarımı ve kullanımı hakkında bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
5
3. Zemin iyileştirme ve güçlendirme yöntemleri hakkında bilgi ve becerileri
kazanabilecektir.
4. Zemin iyileştirme ve güçlendirme çalışmalarında kimyasalları
kullanabilecektir.
5. Zemin delgi makinelerinin muhtemel arızaları ve bakımlarını takip
edebilecektir.
6. Zemin delgi makineleri ile delgi işini verilen talimatlar neticesinde
yürütebilecektir.
7. Kaldırma ekipmanlarını (vinç, ceraskal vb.) kullanabilecektir.
8. Ankraj, forekazık, minikazık, jet grouting işlerini verilen talimatlar
çerçevesinde yapabilecektir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim
uygulamaları yapılır.
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma,
girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve
problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLİKLER DERSİN MODÜLLERİ SÜRE
1
Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve
sürdürmek İletişim 40/8
2
Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda
bilgi ve veri toplamak
Bilgiye Ulaşma ve Veri
Toplama 40/8
3
Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler
üretmek Girişimci Fikirler Üretme 40/8
4
Girişimci (iş)fikri geliştirmek ve
planlamak Girişimci Fikri Geliştirme 40/8
5
İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili
faaliyetleri yürütmek İş Kurma ve Geliştirme 40/16
6
İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
7
Çevreye karşı duyarlı olmak ve
çevreyi korumak Çevre Koruma 40/8
8
Kendini geliştirerek karşılaştığı
problemleri çözmek Problem Çözme 40/8
6
MODÜL VE İÇERİKLERİ
 Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
 Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve
40/40 olabilir.
 Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve
uygulamalı tüm içeriği kapsar.
 Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında,
diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
 Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu
yoktur.
 Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
 Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile
belirlenir.
NOT: Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Zemin İyileştirme ve Güçlendirme
Operatörlüğü programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.
YETERLİK VE MODÜL TABLOSU
YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE
1
İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve
iş güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 40/24
2
Zemin İyileştirme ve Güçlendirme
İşlerini Yapmak
Zemin İyileştirme ve Güçlendirme
İşleri 40/16
TOPLAM 80/40
7
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜL BİLGİ SAYFASI
KODU :
ALAN : TÜM ALANLAR
MODÜL ADI : İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
SÜRE : 40/24
ÖN KOŞUL : Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna
sahip olmak
AÇIKLAMA :
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, tartışma,
inceleme, araştırma, görüşme, örnek olay incelemesi v.b.
yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ : Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında, işçi
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel kuralları
uygulayabilecektir.
AMAÇLAR :
Öğrenci/Kursiyer
1. İşyerinde güvenlik önlemlerini alabilecektir.
2. Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerini alabilecektir.
3. İşyerinde olabilecek kaza ve yaralanmaların sebeplerini kavrayarak
gerekli tedbirleri alabilecektir.
4. İşyerinde çıkabilecek yangınlar için önlem alabilecek ve gerekli
müdahaleyi yapabilecektir.
5. İş kazaları sonrasında hukuki işlemleri yürütebilecektir.
6. İşçi sağlığı ile ilgili iş hukuku mevzuatını kavrayabilecektir.
İÇERİK :
A. İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE TEHDİT EDİCİ UNSURLAR
1. İş güvenliğinin tanımı
2. İş güvenliğinin önemi
3. İş güvenliğinin amacı
4. İşçi sağlığı
5. Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri
a. Genel güvenlik
b. Kişi güvenliği
c. Tezgâh ve cihaz güvenliği
6. Koruyucu araçlar
a. Solunum sisteminin korunması
b. Vücudun korunması
7. Makinelere takılan koruyucu aparatlar
8. Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar
a. Sıhhi tesisatlar
9. Elektrik tesisatları
a. Elektrik enerjisi
b. Evlerde kullanılan elektrik enerjisi ve elektrikli aletler
c. Sigortalar
d. Topraklama ve önemi
e. Aydınlatma
8
10.Isıtma ve havalandırma tesisatları
a. Isıma araçları
b. Yakıt ve yakacaklar
c. Havalandırma tesisatları
B. MESLEK HASTALIKLARI
1. Meslek hastalıklarının sınıflandırılması
C. KAZA VE YARALANMA
1. İş kazasını meydana getiren nedenler
2. Yaralanma şiddetinin belirlenmesi
3. Kazaların iş gücüne ve ekonomiye etkileri
4. Çeşitli meslek alanlarındaki tipik iş kazaları
5. Kaza raporları
D. YANGIN
1. Yanma olayı
2. Yangın çeşitleri
3. Yangının nedenleri
a. Korunma önlemlerinin alınmaması
b. Bilgisizlik
c. İhmal
d. Kazalar
e. Sabotaj
f. Sıçrama
g. Doğa olayları
4. Yangın söndürmede kullanılan yöntemler
a. Soğutarak söndürme
b. Havayı kesme
5. Söndürücü maddeler
6. Yangın önlemleri
a. Yapısal bakımdan yangından korunma
b. Organizasyon bakımından yangından korunma
7. Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler
E. İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER
1. İş kazasının işverene bildirilmesi
2. İş kazasının işveren tarafından S.G.K’ ya bildirilmesi
3. İş kazasında yapılacak hukuki işlemler
F. İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI
1. Kanunlar
2. Yönetmelikler
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
1. İş Güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili performans çalışması yaptırılarak
hazır bulunuşluğu ölçülecektir.
2. Öğrenim sürecinde İş Güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili uygulamalar ikili
grup çalışması, eğitsel oyunlar, anlatım, soru cevap, tartışma, beyin
fırtınası, problem çözme, örnek olay, kelime ilişkilendirme, drama, rol
yapma teknikleri kullanılarak yaptırılacaktır.
3. Öğrencinin modül sonunda kazandığı yeterlik, gösterdiği performans ve
meydana gelen ürün, performans değerlendirme, drama, görüşme,
gösteri, performans değerlendirme, grup değerlendirme, kendi kendini
değerlendirme, doğru yanlış, kısa ve uzun cevaplı yazılı yoklama, proje
vb. teknikleri kullanılarak ölçülecektir.ŞAP İSKELET İMALATI (MARANGOZLUK) MODÜL BİLGİ SAYFASI
9
ZEMİN İYİLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME İŞLERİ MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN : YER BİLİMLERİ
MODÜL : ZEMİN İYİLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME İŞLERİ
KODU :
SÜRE :40/16
ÖN KOŞUL :Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip
olmak
AÇIKLAMA :Zemin iyileştirme ve güçlendirme makinelerini kullanmak,
montaj, bakım ve onarımını yapabilmek.
GENEL AMAÇ :Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında sağlık ve
güvenlik şartlarına, İş talimat ve yönetmeliklerine uygun
olarak zemin iyileştirme ve güçlendirme makinelerini
kullanmak, montaj, bakım ve onarımını yapabilmek.
AMAÇLAR :
Öğrenci/Kursiyer:
1. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak zemin iyileştirme ve
güçlendirme işlerini gerçekleştirebilecektir.
2. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun fiziksel güç gereksinimine göre
işlerini gerçekleştirebilecektir.
3. Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak çalışma ortamının
özelliklerine göre gerekli güvenlik tedbirleri alarak işlerini
gerçekleştirebilecektir.
4. İşin gereklerine ve şartlarına uygun olarak işlerini
gerçekleştirebilecektir.
İÇERİK :
A. ZEMİN İYİLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME
1. Özel iş güvenliği kuralları
2. Malzeme taşıma ve kaldırma
3. Malzeme tanıma ve kullanma
4. Zemin delgi makine ve ekipmanlarını
5. Zemin delgi makinelerinin tamir ve bakımları
6. Zemin iyileştirme ve güçlendirme yöntemleri ve yapılışı
7. Uygun malzeme ve ekipman seçimi
8. Zemin iyileştirme ve güçlendirme kimyasalları
9. Ankraj, forekazık, minikazık, jet grouting işlerini verilen talimatlar
çerçevesinde yapma
A. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
1. İşin yorucu olması
2. İşin ayakta ve açık arazide yapılması
B. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
1. Açık hava koşullarında çalışma
2. Gürültülü ortamda çalışma
3. Çalışma ortamına göre güvenlik tedbirleri
4. Islak, çamurlu ve mevsime göre sıcak veya soğuk çalışma ortamı
5. Toprak Kirliliği
10
6. Su Kirliliği
C. İŞİN GEREKLERİ
1. Uzun süreli ayakta kalma ve beden hareketi gereksinimi
2. Yetersiz dinlenme süresi
3. Koruyucu malzeme (baret,giysi, eldiven, çelik burunlu bot, kulaklık,
vb.) giyme gereksinimi

Bir Cevap Yazın